.........................,,----~~”'¯¯¯¯¯¯”'~~----,, ..................,,-~”¯¯”'~,, ..............,,~””~,, ...........,,-“/::::::/\\\ .........,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|\\\ .......,-“/:::::|:::::||:||\\|:|:::::\::\ ......

.........................,,----~~”'¯¯¯¯¯¯”'~~----,, ..................,,-~”¯¯”'~,, ..............,,~””~,, ...........,,-“/::::::/\
.........,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|\
.......,-“/:::::|:::::||:||\|:|:::::::
...... /::::::/:::|::::::|:::::|::|::::::::::/::::/:::|||:/::::::|:::| ....../::::::|:::::::::::::::::::::/:,::/::::/::::|:|//::::::/::::| ...../::::::/::::::'::::::-,:::/::/::-,”/::/::::/: |:::::/::/::::::|::::/ ..../::::::|::::::|::/: /::: /::::: ,/: /::///::::::/:::/ ... /::::::/::/|::/,/:/::/..:::::::_. /: :::::/::/:::/ ... |:::|/::/::::/;/ ;/,..,::::::: /,.., \ /::::::|::/:| ...|:::/::://::/|:::|.: |.|❤||;::::::|.|.❤||;|::|:::/:/ ...|::|:::|/:::|:::',|: ."'" /::::::::'." '"/: : |:::|::
...|::|:::|/:::::|::::|/:: “¯'::::::::::"¯':: ?::/::::'
...|::|:::|::::::/:::::/:::::':::::::::::::::':::::|:/::::::| ... :|:::|:::::|::::::|::::::|,:::::::~,
,~::::::,-“|::| ....'|::|:::::|::::::||::::::'~,:::::: '~--~'::::,,~”|:/ ......':|:::::|::::::/.|::::::|:: “~,::::::::,,-~,”::::::'/ .......\:::::|”~,/-,||:::: ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\-,,::|/ ........',,::|~--'-~|:::::: |::|,,-~”¯..\....'| .....,~”':: |::::: ::::::|:::::: |¯”'~~”~,”,:: |.. / ..,-“::::::|::::::::::::|:::::: :::::: “~'-,:::::::|, ..|::::::: |:::::: |::::|,,::::::::::::::”-,-::::|:
..|::::::::::::: |::::|:'-,:::::::::::::::”-',|::| ...::::::::::'::::::|:: '':::::~,,::::::::: “~-',_ ... :::::::::::: /:|:/::::',-'-,_,::: “-,:::::::::,/”'-, ....:::::::::::|: |/:::,-“....”-,::::: ':::::::,/”-, ......:::::::::: : |:: ?*/::::|::::::,-“'| .......::::::::: '':: //:::: /::::::,-“/ .........::::::::: ':/:::,/::::: // ...........::::::::: \:,-“:::::,// ............::::::::: ,
_,”======',,-“
............ ,::::::::: : ¯”'~---~”¯::::::::::¯”~~,': ? ..............',::::::::: ::::::::::::::::::: '|::
................,:::::::: ':::::::::::::::::::|:: '
..................,:::::::: ?::::::::::::::::: |:: ? ....................:::::::: :::::::::::::::::|::: ? .....................\,::::::: ?,:::::::::::::::/:::: ? ......................\::::::::'::::::::::::::|::::: '| ....................../::::::::::',::;::::::;:::: |::::::| ..................... /:: ::::::::: ',:;::::::;:::: |::::::| ...................../::: '::::::::::',::::::;::::|:::::: | ..................../::::::::::::::: ?,::: ;::::: |::::: /: | ..................,/::::::::::::::::: ',:..::::::: |::::;:: | .................,-“::::::::“-,:::::::::: *,::::::|::::: | ...............,/::::::::::”-,::::::::::::::: /:::::: / ..............,/:::::::::::::”-,:::::::::'::::|:::::,/ ............,/::::::::::::::: ;-,:::::::::':: |:::::: / ............/:::::::::::::::::;: “-,:::::::: ': |::::: / .........../:::::::::::::::::::::“-,::::::: ,|:::: ? .........,/:::::::::::::::::::::::“-,::::::::::: / ........./-,-,”,,-,~-,,
::::::::::::::::: “-,::::::':::'| .........|',/,/:||:,::: “'~,,~~---,,,:::::::: '::::: ?,::| ........|::”: ||::”:::::::”-, ¯¯”'~~~-~.|:::::: :| ........|::: ||:::::::::::”-,|::::::: | ........|::::::::::::::::”-,::::::: ?, ........|::::::::::::::::”-,\“:::::::: '
........|::::::::::::::::::”-,/::::::::: ? ........|::::::::::::::::::: ,,/:::: ':::::: || ........|:::::::::::::::::::: ,/::::,-~/::,: |: /:| ........'|::::::::::::::::::::: ~”¯::::::|:::|::/::/:,/ .........|::::::::::::::::::::: |::::::::”-,,
/_,/-~”:| .........|::::::::::::::::::::: |::::::::::::::::| ......... |::::::::::::::::::::: |::::::::::::::: | ......... |:::::::::::::::::::::|:::::::::::::: ?

Απάντηση σε αυτό το θέμα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για τη διαφοροποίηση μεταξύ ατομικών υπολογιστών, των εξατομικευμένων ρυθμίσεων υπηρεσιών, των αναλυτικών και στατιστικών σκοπών,της προσαρμογής του περιεχομένου και της προβολής διαφημίσεων. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει cookies από τρίτους . Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι ταιριάζει με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, αλλά μπορείτε να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: Προστασία προσωπικών δεδομένων και πολιτική cookie